Zeki Öğretim Sistemleri (ITS) ve Yapay Zeka (AI)

(ITS) ve Yapay Zeka (AI)
(ITS) ve Yapay Zeka (AI)

Uzaktan eğitimde kullanılan pek çok yöntemden biri olarak eğitici bilgisayar yazılımları karşımıza çıkmaktadır. Ne var ki, halen ülkemizde de kullanılan bu yazılımlar beraberinde çeşitli kısıtlamalar getirmektedir. En sık karşılaşılan durum söz konusu yazılımların tekrar ve alıştırma üzerine kurulu olmasıdır. Oysa bir noktadan sonra tekrar öğrenen açısından oldukçe sıkıcı olmaktadır. Bu sıkıcılığı ortadan kaldırabilmek için simülasyon ve oyun benzeri yöntemlere başvurulmaktadır. (Ayrıca bu tekrarlar mevcut eğitim metodolojilerinden (müfredatlarından) de kaynaklanmaktadır. Eğitim metodolojileri ve pedogojileri konusunda daha sonra ayrıntılı olarak yazmaya çaba göstereceğiz)
 
Ortaya çıkan yazılım ürünleri yine de öğrencinin kişisel öğrenme özelliklerini algılayabilmekten ve buna göre öğretimi gerçekleştirmekten yoksundur. Bu durumun önüne geçebilmek söz konusu olduğunda Bilgisayar Destekli Öğretim yazılımlarının yetersizliklerinin üstesinden ancak Yapay Zeka programlama tekniklerinden faydalanarak hazırlanan Zeki Bilgisayar Destekli Öğretim yazılımları ile gelinebilir. Daha çok kişiye daha başarılı eğitimin sunulması uzaktan eğitimle mümkünken bunun en iyi uygulamasını kişiye özgü dönütler ve eğitim sunabilen yazılımlar aracılığıyla yapmak eğitim bilimlerinde yeni bir dönüm noktası olacaktır.
 
Ülkemiz için geliştirilecek ilk Zeki Öğretim Sistemleri örneklerini takiben izlenilmesi önerilebilecek bir diğer adım ise Zeki Öğretim Sistemleri geliştirme amacı güden eğitimcilere yönelik Zeki Öğretim Sistemleri hazırlama yazılımlarının geliştirilmesidir. Bu yönde yapılacak çalışmalar, daha fazla sayıda, daha geniş alanı kapsayacak Zeki Öğretim Sistemleri sistemlerinin ortaya çıkması ve sayılarının artması olarak meyvesini verecektir. Böylelikle eğitimin kalitesi artacak, gelecek nesiller birbirlerine daha denk düzeyde ve nitelikli eğitim almış olacaklardır.